💵 Načini plaćanja

Kada primimo Vašu porudžbinu, poslaćemo potvrdu na Vaš e-mail. Zbog toga je važno da prilikom naručivanja unesete tačnu e-mail adresu. Preporučujemo da sačuvate taj e-mail, kako biste olakšali svaki kontakt sa korisničkom službom koju ćete možda imati u budućnosti. Potvrda porudžbine (priznanica) takođe služi kao garancija dokaza o kupovini.

PLAĆANJE

Postoje tri načina plaćanja na www.skrabac.com:

  • Pouzećem prilikom dostave
  • Kreditnim/debitnim karticama – Visa, Master Card, Dina, American Express.
  • Uplatom na račun firme (putem uplatnice)

Nakon vašeg odabira ovakvog načina porudžbine dobićete podatke za uplatu na račun firme. U slučaju da uplata nije primljena 24h nakon podnošenja vaše porudžbine, Škrabac može automatski otkazati vašu porudžbinu i o tome vas obavestiti.

  • Pay Pal nalogom – samo za inostrane kupce

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći PayPal nalog:

Odabrati željeni proizvod/e
Pristupiti korpi kako bi se nastavio proces kupovine
Uneti podatke
Za način plaćanja odabrati opciju PayPal i potvrditi plaćanje.
Sistem će Vas preusmeriti na PayPal platformu: uneti korisničko ime i lozinku i pristupiti nalogu.
Nakon uspešno izvršine uplate, na mail će Vam stići potvrda porudžbine.

*Plaćanje PayPal – om je regulisano članom 32. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014) u stavu 2 i 3 propisuje sledeće:

„Rezidenti mogu obavljati platni promet sa inostranstvom i preko izdavaoca elektronskog novca – radi plaćanja i naplate po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga. Platni promet sa inostranstvom rezidenti – fizička lica mogu obavljati i preko platne institucije i javnog poštanskog operatora koji pruža platne usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Sredstva rezidenata, koja se vode kod strane institucije elektronskog novca radi plaćanja, odnosno naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga, ne smatraju se depozitom u smislu člana 27.stav 2. Ovog zakona.“

Plaćanje putem PayPal mogu izvršiti isključivo nerezidenti Republike Srbije. Rezidentima Republike Srbije zakonom nije dozvoljeno plaćanje putem PayPal –a. U slučaju nepoštovanja pravila kupac snosi krivičnu i materijalnu odgovornost.

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima Načina plaćanja.

Ukoliko niste u mogućnosti da izvršite plaćanjem ni jednim od navedenih načina, molimo Vas kontaktirajte nas na [email protected] ili putem telefona +38162445480, za sve dodatne informacije.