Saradnja sa RedBull-om je počela prilikom RedBull Doddle izazova. Kroz godine realizovali smo više prokjekata/aktivacija u saradnji sa RedBull timom iz beogredske kancelarije.